Przydomowe oczyszczalnie
      - oczyszczalnie tunelowe
      - oczyszczalnie drenazowe
  Kolektory słoneczne
  Powietrzne pompy ciepła
Kolektory słoneczne

Kolektor słoneczny to urządzenie, które zamienia energię promieniowania słonecznego w energię cieplną, która może byc wykorzystana do przygotowania ciepłej wody użytkowej, wspomagania centralnego ogrzewania lub podgrzania wody w basenie.