Przydomowe oczyszczalnie
      - oczyszczalnie tunelowe
      - oczyszczalnie drenazowe
  Kolektory słoneczne
  Powietrzne pompy ciepła

Oczyszczalnie drenażowe


Drenaż rozsączający to rozwiązanie najprostsze, najczęściej stosowane i bezpieczne pod względem sanitarnym. Nie wymaga zasilania energią elektryczną, ale potrzebuje określonej powierzchni i dobrze przepuszczalnego gruntu.

Cechy tuneli drenażowych:
  • bezawaryjna praca przez dłgugie lata w porównaniu do alternatywnych systemów
  • wytrzymałość na obciążenia ( unele wytrzymuje obciążenie długotrwałe do
    3,5 tony/m2 i 7,5 tony/m2 obciążenia chwilowego)
  • wysoka wydajność w porównaniu do rur drenarskich
  • duża pojemość - 300l,
  • wykorzystanie bardzo małej powierzchni działki na system rozsączeniowy
  • rozsączalność w trzech kierunkach, specjalna konstrukcja tuneli rozsączających
    gwarantuje niezmienną w czasie, wysoką zdolność rozsączania