Przydomowe oczyszczalnie
      - oczyszczalnie tunelowe
      - oczyszczalnie drenazowe
  Kolektory słoneczne
  Powietrzne pompy ciepła

Oczyszczalnie tunelowe


Cechy tuneli drenażowych:
  • bezawaryjna praca przez dłgugie lata w porównaniu do alternatywnych systemów
  • wytrzymałość na obciążenia ( unele wytrzymuje obciążenie długotrwałe do
    3,5 tony/m2 i 7,5 tony/m2 obciążenia chwilowego)
  • wysoka wydajność w porównaniu do rur drenarskich
  • duża pojemość - 300l,
  • wykorzystanie bardzo małej powierzchni działki na system rozsączeniowy
  • rozsączalność w trzech kierunkach, specjalna konstrukcja tuneli rozsączających
    gwarantuje niezmienną w czasie, wysoką zdolność rozsączania