Przydomowe oczyszczalnie
      - oczyszczalnie tunelowe
      - oczyszczalnie drenazowe
  Kolektory słoneczne
  Powietrzne pompy ciepła

Przydomowe oczyszczalnie


Oczyszczalnie Ścieków są urządzeniami, które poddają procesowi oczyszczenia (biodegradacji) ścieki pochodzące z budynków i pozwalają na odprowadzenie ich w stanie oczyszczonym do gruntu. Proces oczyszczania ścieków w przydomowej oczyszczalni ścieków składa sie z dwóch etapów.

• Pierwszy etap to etap podczyszczania beztlenowego, ścieki trafiają z domu do osadnika gnilnego  gdzie zachodzą procesy dekantacji (separacji) ścieków oraz fermentacji osadu z udziałem bakterii beztlenowych, z jego częściowym upłynnieniem. Następnie ścieki przepływają przez filtr doczyszczający wbudowany w osadnik i kierowane są dalej do strefy doczyszczania tlenowego, po czym są odprowadzone do środowiska naturalnego (gruntu).

• Drugi etap ma miejsce na drenażu rozsączającym, w którym ścieki, przepływające przez kolejne warstwy filtracyjne żwiru i piachu, podlegają rozkładowi w procesach biologicznego utlenienia, przy udziale mikroorganizmów, tworzących tzw. błonę biologiczną.

Jest to rozwiązanie klasyczne, tanie, niewymagające zapotrzebowania na zewnętrzne źródła zasilania i proste w obsłudze. Prawidłowo dobrane i dobrze eksploatowane oczyszczalnie są niezawodne w eksploatacji, a czas ich prawidłowego funkcjonowania może wynosić kilkadziesiąt lat